Privacyverklaring

Privacyverklaring Huisartsenwachtpost Maasland

Naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als GDPR, op 25 mei 2018, hebben wij ons privacybeleid aangepast.

De bedoeling van de GPR is om de wetgevingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de EU op elkaar af te stemmen; om de regels aan te passen aan de nieuwe digitale werkelijkheid en om u als burger meer rechten te geven op hoe en waarvoor uw gegevens gebruikt worden.

Concreet gaat het over het volgende:

Algemeen beveiligingsbeleid:

Dit beleid wordt steeds besproken binnen de Raad van Bestuur waarin een coordinator dit steeds opvolgt. Zowel de wachtartsen als het personeel worden geïnformeerd over het belang van de GDPR (awareness)

Verzameling van informatie:

Om uw persoonsgegevens te verwerken baseert uw arts zich op het gerechtvaardigd belang van het verzamelen van deze gegevens. (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, rijksregisternummer en SUMEHR, zie infra ). Het gerechtvaardigd belang in onze Huisartsenwachtpost is het aanbieden van de best mogelijke en meest brede en holistische behandeling voor U als patient.

Wij garanderen een beveiligde verwerking van uw gegevens door gebruik te maken van beveiligde software (Trigonia).

Er kan slechts ingelogd worden via een e-ID of een persoonlijke code. We zijn op die manier steeds op de hoogte over welke arts wanneer is ingelogd.

Delen van informatie van derden

Uw persoonlijke en uw relevante medische gegevens (voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, chronisch medicatiegebruik) worden verzameld in een SUMEHR (Summarised Electronic Health Record – een samenvatting van alle relevante medische informatie).
Deze SUMEHR wordt op een server geplaatst zodat andere artsen (en alleen zij) in België deze informatie kunnen raadplegen. De server waarop deze gegevens staan is beveiligd tegen derden. Inzage door niet medici is volstrekt onmogelijk.
Het softwareprogramma van de wachtpost (Trigonia) maakt gebruik van deze SUMEHR

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens volgens de wettelijke verplichtingen. In België dienen de medische gegevens bewaard te worden tot 30 jaar na het laatste contact.

Cryptografie

Gegevens worden geëncrypteerd verstuurd naar eHealthbox en vandaar naar het persoonlijke dossier van de huisarts.

Uw privacyrechten

U hebt het recht om:

  • inzage te vragen in de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld
  • correctie, verwijdering en beperking van ons gebruik van deze informatie te vragen
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te verbieden
  • Mocht U hierover vragen hebben kan U ons steeds contacteren.

    Namens de Huisartsenwachtpost Maasland